NVIDIA WebDriver 显卡驱动程序_包含所有版本N卡驱动合辑!

所有的N卡,10.13(包含10.13版本)以前的版本如果是免驱的,可以支持10.14、10.15版本。如果10.13(包含10.13版本)以前的版本需要装WebDriver驱动才能驱动的。最高版本支持到10.13.6!

NVIDIA WebDriver 驱动程序

驱动版本

macOS版本号

大小

下载

387.10.10.10.40.140 macOS 10.13.6 High Sierra (17G14042) 63950155
387.10.10.10.40.139 macOS 10.13.6 High Sierra (17G14033) 63950151
387.10.10.10.40.138 macOS 10.13.6 High Sierra (17G14019) 63950147
387.10.10.10.40.137 macOS 10.13.6 High Sierra (17G13035) 63950149
387.10.10.10.40.136 macOS 10.13.6 High Sierra (17G13033) 63950157
387.10.10.10.40.135 macOS 10.13.6 High Sierra (17G12034) 63950151
387.10.10.10.40.134 macOS 10.13.6 High Sierra (17G11023) 63950151
387.10.10.10.40.133 macOS 10.13.6 High Sierra (17G10021) 63950160
387.10.10.10.40.132 macOS 10.13.6 High Sierra (17G9016) 63950151
387.10.10.10.40.131 macOS 10.13.6 High Sierra (17G8037) 63950154
387.10.10.10.40.130 macOS 10.13.6 High Sierra (17G8030) 63950156
387.10.10.10.40.128 macOS 10.13.6 High Sierra (17G7024) 63950148
387.10.10.10.40.127 macOS 10.13.6 High Sierra (17G6030) 63950146
387.10.10.10.40.123 macOS 10.13.6 High Sierra (17G6029) 63950160
387.10.10.10.40.122 macOS 10.13.6 High Sierra (17G5019) 63950154
387.10.10.10.40.113 macOS 10.13.6 High Sierra (17G4015) 63937880
387.10.10.10.40.108 macOS 10.13.6 High Sierra (17G3025) 63937878
387.10.10.10.40.105 macOS 10.13.6 High Sierra (17G65) 63933770
387.10.10.10.35.106 macOS 10.13.5 High Sierra (17F77) 63929676
387.10.10.10.30.107 macOS 10.13.4 High Sierra (17E202) 63933761
387.10.10.10.30.106 macOS 10.13.4 High Sierra (17E199) 63925563
387.10.10.10.25.160 macOS 10.13.3 High Sierra (17D2102) 63913292
387.10.10.10.25.161 macOS 10.13.3 High Sierra (17D102) 63913288
387.10.10.10.25.157 macOS 10.13.3 High Sierra (17D2047) 63909194
387.10.10.10.25.156 macOS 10.13.3 High Sierra (17D47) 63913283
378.10.10.10.25.106 macOS 10.13.2 High Sierra (17C2205) 65207635
378.10.10.10.25.105 macOS 10.13.2 High Sierra (17C2120) 65203522
378.10.10.10.25.104 macOS 10.13.2 High Sierra (17C205) 65207614
378.10.10.10.25.103 macOS 10.13.2 High Sierra (17C89) 65207624
378.10.10.10.25.102 macOS 10.13.2 High Sierra (17C88) 65207623
378.10.10.10.20.109 macOS 10.13.1 High Sierra (17B1003) 65207624
378.10.10.10.20.108 macOS 10.13.1 High Sierra (17B1002) 65207628
378.10.10.10.20.107 macOS 10.13.1 High Sierra (17B48) 65207620
378.10.10.10.15.121 macOS 10.13.0 High Sierra (17A405) 65207632
378.10.10.10.15.114 macOS 10.13.0 High Sierra (17A365) 65199531
378.05.05.25f19 macOS 10.12.6 Sierra (16G2136) 65199471
378.05.05.25f18 macOS 10.12.6 Sierra (16G2128) 65199457
378.05.05.25f16 macOS 10.12.6 Sierra (16G2016) 65199474
378.05.05.25f15 macOS 10.12.6 Sierra (16G1918) 65199463
378.05.05.25f14 macOS 10.12.6 Sierra (16G1917) 65199473
378.05.05.25f13 macOS 10.12.6 Sierra (16G1815) 65199457
378.05.05.25f12 macOS 10.12.6 Sierra (16G1710) 65199458
378.05.05.25f11 macOS 10.12.6 Sierra (16G1618) 65199466
378.05.05.25f10 macOS 10.12.6 Sierra (16G1510) 65199463
378.05.05.25f09 macOS 10.12.6 Sierra (16G1408) 65199464
378.05.05.25f08 macOS 10.12.6 Sierra (16G1314) 65199463
378.05.05.25f06 macOS 10.12.6 Sierra (16G1212) 65199465
378.05.05.25f04 macOS 10.12.6 Sierra (16G1114) 65199463
378.05.05.25f03 macOS 10.12.6 Sierra (16G1036) 65199466
378.05.05.25f01 macOS 10.12.6 Sierra (16G29) 65199580
378.05.05.15f01 macOS 10.12.5 Sierra (16F73) 65248734
378.05.05.05f02 macOS 10.12.4 Sierra (16E195) 65248731
367.15.10.35f01 macOS 10.12.3 Sierra (16D32) 61828571
367.15.10.25f02 macOS 10.12.2 Sierra (16C68) 61832668
367.15.10.25f01 macOS 10.12.2 Sierra (16C67) 61832667
367.15.10.15f03 macOS 10.12.1 Sierra (16B2659) 61836760
367.15.10.15f03 macOS 10.12.1 Sierra (16B2657) 61836760
367.15.10.15f01 macOS 10.12.1 Sierra (16B2555) 61836769
367.15.10.05f01 macOS 10.12.0 Sierra (16A323) 62332378
346.03.15f16 OS X 10.11.6 El Capitan (15G22010) 74403157
346.03.15f15 OS X 10.11.6 El Capitan (15G21013) 74370398
346.03.15f14 OS X 10.11.6 El Capitan (15G20015) 74403162
346.03.15f12 OS X 10.11.6 El Capitan (15G19009) 74317142
346.03.15f11 OS X 10.11.6 El Capitan (15G18013) 74313042
346.03.15f10 OS X 10.11.6 El Capitan (15G17023) 74354005
346.03.15f09 OS X 10.11.6 El Capitan (15G1611) 74350023
346.03.15f08 OS X 10.11.6 El Capitan (15G1510) 74333631
346.03.15f07 OS X 10.11.6 El Capitan (15G1421) 74350021
346.03.15f06 OS X 10.11.6 El Capitan (15G1217) 74333627
346.03.15f05 OS X 10.11.6 El Capitan (15G1212) 74358214
346.03.15f04 OS X 10.11.6 El Capitan (15G1108) 74366406
346.03.15f03 OS X 10.11.6 El Capitan (15G1004) 74362312
346.03.15f02 OS X 10.11.6 El Capitan (15G31) 74317272
346.03.10f02 OS X 10.11.5 El Capitan (15F34) 74325453
346.03.06f01 OS X 10.11.4 El Capitan (15E65) 74329539
346.03.05f02 OS X 10.11.3 El Capitan (15D21) 72678851
346.03.04f02 OS X 10.11.2 El Capitan (15C50) 72277456
346.03.03f02 OS X 10.11.1 El Capitan (15B42) 72252874
346.03.02f02 OS X 10.11.0 El Capitan (15A284) 72293825
346.02.03f14 OS X 10.10.5 Yosemite (14F2511) 49987028
346.02.03f13 OS X 10.10.5 Yosemite (14F2411) 49958370
346.02.03f12 OS X 10.10.5 Yosemite (14F2315) 49982937
346.02.03f11 OS X 10.10.5 Yosemite (14F2109) 49999320
346.02.03f10 OS X 10.10.5 Yosemite (14F2009) 49991136
346.02.03f09 OS X 10.10.5 Yosemite (14F1912) 49978842
346.02.03f08 OS X 10.10.5 Yosemite (14F1909) 49999324
346.02.03f07 OS X 10.10.5 Yosemite (14F1808) 49987041
346.02.03f06 OS X 10.10.5 Yosemite (14F1713) 49946074
346.02.03f05 OS X 10.10.5 Yosemite (14F1605) 49974744
346.02.03f04 OS X 10.10.5 Yosemite (14F1509) 49982947
346.02.03f03 OS X 10.10.5 Yosemite (14F1505) 49958362
346.02.03f02 OS X 10.10.5 Yosemite (14F1021) 49982956
346.02.03f01 OS X 10.10.5 Yosemite (14F27) 49962458
346.02.02f03 OS X 10.10.4 Yosemite (14E46) 49950158
此内容仅限VIP查看,请先
客服QQ271638927
346.01.02f04 OS X 10.10.3 Yosemite (14D136) 50425319
此内容仅限VIP查看,请先
客服QQ271638927
346.01.02f01 OS X 10.10.3 Yosemite (14D131) 50408946
此内容仅限VIP查看,请先
客服QQ271638927
346.01.01f01 OS X 10.10.2 Yosemite (14C1514) 50388436
此内容仅限VIP查看,请先
客服QQ271638927
343.02.02f03 OS X 10.10.2 Yosemite (14C1510) 50564557
此内容仅限VIP查看,请先
客服QQ271638927
343.02.02f02 OS X 10.10.2 Yosemite (14C109) 50597327
此内容仅限VIP查看,请先
客服QQ271638927
343.02.01f01 OS X 10.10.1 Yosemite (14B25) 50466254
此内容仅限VIP查看,请先
客服QQ271638927
343.01.01f03 OS X 10.10.0 Yosemite (14A389) 50478581
此内容仅限VIP查看,请先
客服QQ271638927
334.01.03f11 OS X 10.9.5小牛 (13F1911) 40958195
此内容仅限VIP查看,请先
客服QQ271638927
334.01.03f10 OS X 10.9.5小牛 (13F1808) 40958471
此内容仅限VIP查看,请先
客服QQ271638927
334.01.03f09 OS X 10.9.5小牛 (13F1712) 40957937
此内容仅限VIP查看,请先
客服QQ271638927
334.01.03f08 OS X 10.9.5小牛 (13F1603) 40958489
此内容仅限VIP查看,请先
客服QQ271638927
334.01.03f07 OS X 10.9.5 Mavericks (13F1507) 40958250
此内容仅限VIP查看,请先
客服QQ271638927
334.01.03f06 OS X 10.9.5小牛 (13F1134) 40963304
此内容仅限VIP查看,请先
客服QQ271638927
334.01.03f05 OS X 10.9.5 Mavericks (13F1112) 40958286
此内容仅限VIP查看,请先
客服QQ271638927
334.01.03f04 OS X 10.9.5 Mavericks (13F1096) 40958262
此内容仅限VIP查看,请先
客服QQ271638927
334.01.03f03 OS X 10.9.5小牛 (13F1077) 40958486
此内容仅限VIP查看,请先
客服QQ271638927
334.01.03f02 OS X 10.9.5小牛 (13F1066) 40958303
此内容仅限VIP查看,请先
客服QQ271638927
334.01.03f01 OS X 10.9.5小牛队(13F34) 40958160
此内容仅限VIP查看,请先
客服QQ271638927
334.01.02f02 OS X 10.9.4 小牛 (13E28) 40953948
此内容仅限VIP查看,请先
客服QQ271638927
334.01.01f01 OS X 10.9.3小牛 (13D65) 40952352
此内容仅限VIP查看,请先
客服QQ271638927
331.01.01f04 OS X 10.9.2小牛 (13C1021) 40919144
此内容仅限VIP查看,请先
客服QQ271638927
331.01.01f02 OS X 10.9.2小牛队(13C64) 40918657
此内容仅限VIP查看,请先
客服QQ271638927
313.01.04f06 OS X 10.8.5 Mountain Lion (12F2560) 22745045
此内容仅限VIP查看,请先
客服QQ271638927
313.01.04f05 OS X 10.8.5 Mountain Lion (12F2542) 22744605
此内容仅限VIP查看,请先
客服QQ271638927
313.01.04f04 OS X 10.8.5 Mountain Lion (12F2518) 22744867
此内容仅限VIP查看,请先
客服QQ271638927
313.01.04f02 OS X 10.8.5 Mountain Lion (12F2501) 22744792
此内容仅限VIP查看,请先
客服QQ271638927
313.01.04f01 OS X 10.8.5 Mountain Lion (12F45) 22744686
此内容仅限VIP查看,请先
客服QQ271638927
313.01.03f01 OS X 10.8.5 Mountain Lion (12F37) 22616478
此内容仅限VIP查看,请先
客服QQ271638927
313.01.02f01 OS X 10.8.4 Mountain Lion (12E55) 22614792
此内容仅限VIP查看,请先
客服QQ271638927
313.01.01f03 OS X 10.8.3 Mountain Lion (12D78) 22617931
此内容仅限VIP查看,请先
客服QQ271638927
 

使用方式

至于这些驱动怎么使用,详见:如何使NVIDIA图形卡在HACKINTOSH上工作http://imacos.top/2019/12/18/1417-2/

0
1. 本站所有资源解压密码均为 imacos.top
2. 本站资源收集于网络,仅做学习和交流使用,请于下载后24小时内删除。如果你喜欢我们推荐的软件,请购买正版支持作者。
3. 如有无法下载的链接,联系:邮箱271638927@qq.com,或直接联系QQ271638927进行反馈,我们将及时进行处理。
4. 本站发布的内容若侵犯到您的权益,请联系站长删除,联系方式:邮箱271638927@qq.com,我们将第一时间配合处理!
显示验证码
没有账号? 注册  忘记密码?

社交账号快速登录

微信扫一扫关注
如已关注,请回复“登录”二字获取验证码