Adobe Zii 2021 v6.1.7-Adobe 2021 Mac 苹果软件补丁破解器

 

目前可以破解的Mac软件:

新增内容:

Added:
Acrobat DC v21.007.20091
Animate 2021 v21.0.9
InDesign Server 2021 v16.4
Photoshop 2021 v22.5.1
Substance 3D Painter v7.2.3
XD v44.0.12

Supported Products:
Acrobat DC v21.007.20091
After Effects 2021 v18.0 – 18.4.1
Animate 2021 v21.0.0 – 21.0.9
Audition 2021 v14.0 – 14.4
Bridge 2021 v11.0.0 – 11.1.1
Character Animator 2021 v4.0 – 4.4
Dimension v3.4.0 – 3.4.3
Dreamweaver 2021 v21.0.0 – 21.1
Illustrator 2021 v25.0.0 – 25.4.1
InCopy 2021 v16.0.0 – 16.4
InDesign 2021 v16.0.0 – 16.4
InDesign Server 2021 v16.2.1 – 16.4
Lightroom Classic v10.0 – 10.4
Media Encoder 2021 v15.0 – 15.4.1
Photoshop 2021 v22.0.0 – 22.5.1
Prelude 2021 v10.0 – 10.1
Premiere Pro 2021 v15.0 – 15.4.1
Premiere Rush v1.5.34 – 1.5.62
Substance 3D Designer v11.2 – 11.2.1
Substance 3D Painter v7.2 – 7.2.3
Substance 3D Sampler v3.0 – 3.0.1
Substance 3D Stager v1.0 – 1.0.1
XD v34.0.12 – 44.0.12

Photoshop Elements 2021 – 2021.2
Premiere Elements 2021 – 2021.1

破解器的使用:

1.使用Adobe Creative Cloud桌面工具在线下载软件安装。

–Adobe Creative Cloud (简称ACC)

2.运行Adobe Zii 破解补丁,点击PATCH OR DRAG

3.完成破解,打开软件使用

注意:默认是破解所有的Adobe软件。如果你只需破解单独软件,比如PR 2021,可以将应用程序/Adobe Premiere Pro 2021/Adobe Premiere Pro 2021,拖到破解器的窗口完成破解。

打开软件如果还有试用期限显示,可以不必理会,软件已破解,不影响使用。

下载地址

【解压密码:imacos.top】

资源下载此资源仅限VIP下载,请先
注册登录升级VIP会员 尊享全站资源下载特权
生成海报
点赞 1

imacos.top

我还没有学会写个人说明!

暂无评论

相关推荐

微信扫一扫

微信扫一扫

微信扫一扫,分享到朋友圈

Adobe Zii 2021 v6.1.7-Adobe 2021 Mac 苹果软件补丁破解器
嘿!有什么能帮到您的吗?